Tin tức

Các giống chó thông minh nhất thế giới

Stanley Coren, giáo sư tâm lý học Trường ĐHTH British Columbia, đã viết cuốn sách “Trí thông minh của loài chó” dựa trên các nghiên cứu tâm lý, thực nghiệm với nhiều giống chó khác nhau. Theo ông, có 3 kiểu phân loại trí thông minh của chó:

1. Trí tuệ sáng tạo (khả năng học và khả năng giải quyết vấn đề) là tùy thuộc vào từng con chó và được tính toán dựa trên các bài Test IQ dành cho chó
2. Trí tuệ bản năng cũng tùy thuộc từng con chó, được tính toán thông qua IQ test
3. Khả năng làm việc/học tuân lệnh tùy thuộc vào giống chó

Những giống thông minh nhất
* Hiểu lệnh mới: ít hơn 5 lần lặp lại( vì có rất nhiều người quan tâm đến nhưng giống chó thông mình trong top 10, vì vậy mình chỉ up kèm theo hình nhưng giống chó nằm trong danh sách này.

* Vâng lời ngay sau lệnh đầu tiên: 95% số lần trở lên.

1. Border Collie
2. Poodle
3. German Shepherd
4. Golden Retriever
5. Doberman Pinscher
6. Shetland Sheepdog
7. Labrador Retriever
8. Papillon
9. Rottweiller
10. Australian Cattle Dog

Mức Tốt
* Hiểu lệnh mới: 5 – 15 lần lặp lại.
* Vâng lời ngay sau lệnh đầu tiên: 85% hoặc hơn.

11. Pembroke Welsh Corgi
12. Miniature Schnauzer
13. English Springer Spaniel
14. Belgian Tervuren
15. Schipperke = Belgian Sheepdog
16. Rough Collie = Keeshond
17. German Short-haired Pointer
18. Flat-coated Retriever = English Cocker Spaniel = Standard Schnauzer
19. Brittany Spaniel
20. American Cocker Spaniel
21. Weimaraner
22. Belgian Malinois = Bernese Mountain Dog
23. Pomeranian
24. Irish Water Spaniel
25. Vizsla
26. Cardigan Welsh Corgi

Trên trung bình

* Hiểu lệnh mới: 15-25 lần lặp lại.
* Vâng lời ngay sau lệnh đầu tiên: 70% hoặc hơn.

27. Chesapeake Bay Retriever = Puli = Yorkshire Terrier
28. Giant Schnauzer = Portuguese Water Dog
29. Airdale = Bouvier des Flandres
30. Border Terrier = Briard
31. Welsh Springer Spaniel
32. Manchester Terrier
33. Samoyed
34. Field Spaniel = American Staffordshire Terrier = Gordon Setter = Bearded Collie
35. Cairn Terrier = Kerry Blue Terrier = Irish Setter
36. Norweigan Elkhound
37. Affenpinchers = Silky Terrier = Miniature Pinscher = English Setter = Pharaoh Hound = Clumber Spaniel
38. Norwich Terrier
39. Dalmatian

Trung Bình

* Hiểu lệnh mới: 25-40 lần lặp lại.
* Vâng lời ngay sau lệnh đầu tiên: 50% hoặc hơn.

40. Soft-coated Wheaten Terrier = Bedlington Terrier = Smooth-haired Fox Terrier
41. Curly-coated Retriever = Irish Wolfhound
42. Kuvasz = Australian Shepherd
43. Saluki = Finnish Spitz = Pointer
44. Cavalier King Charles Spaniel = German Wire-haired Pointer = Black-and-tan Coonhound = American Water Spaniel
45. Siberian Husky = Bichon Frise = English Toy Spaniel
46. Tibetan Spaniel = English Foxhound = Otter Hound = American Foxhound = Greyhound = Wire-haired Pointing Griffon
47. West Highland White Terrier = Scottish Deerhound
48. Boxer = Great Dane
49. Dachshund = Staffordshire Bull Terrier
50. Malamute
51. Whippet = Chinese Shar-Pei = Wire-haired Fox Terrier
52. Rhodesian Ridgeback
53. Ibizan Hound = Welsh terrier = Irish Terrier
54. Boston Terrier = Akita

Tạm được

* Hiểu lệnh mới: 40-80 lần lặp lại.
* Vâng lời ngay sau lệnh đầu tiên: 30% hoặc hơn.

55. Skye Terrier
56. Norfolk Terrier = Sealyham Terrier
57. Pug
58. French Bulldog
59. Brussel Griffon = Maltese Terrier
60. Italian Greyhound
61. Chinese Crested
62. Dandie Dinmont Terrier = Vendeen = Tibetan Terrier = Japanese Chin = Lakeland Terrier
63. Old English Sheepdog
64. Great Pyrenees
65. Scottish Terrier = St. Bernard
66. Bullterrier
67. Chihuahua
68. Lhasa Apso
69. Bull Mastiff

Kém
* Hiểu lệnh mới: 80-100 lần lặp lại.
* Vâng lời ngay sau lệnh đầu tiên: 25% hoặc hơn.

 

70. Shih Tzu
71. Basset Hound
72. Mastiff = Beagle
73. Pekingese
74. Bloodhound
75. Borzoi
76. Chow chow
77. Bull dog
78. Basenji
79. Afghan Hound

Comments

comments

Most Popular

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem?

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Copyright © 2015 The Mag Theme. Theme by MVP Themes, powered by Wordpress.

To Top
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com